เมื่อวันที่​ 1​ เมษายน​ 2563​ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว​ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)
บริเวณวัดและสถานที่ชุมชน​ บริเวณสถานที่สาธารณะ​ในเขตตำบลยางสาว​ ทั้ง​ 17​ หมู่บ้าน​ ​
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ในเขตตำบลยางสาว

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้การปฏิบัติในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย​ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงให้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระดับตำบลประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ และทีมปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ได้ดำเนินการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อการป้องกันตนเอง" ซึ่งมีวัตุประสงค์เพื่อให้แกนนำชุมชน และพี่น้องประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเอง  

หมวดหมู่รอง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Facebook Fanpage