องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

จากเดิม ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563 

 

ประกาศขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (คลิก)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล