นับแต่พฤศจิกายน 2562 จนกระทั่ง กันยายน 2563 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ได้ดำเนินโครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ตลอดถึงเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการปรึกษาหารือข้อกฎหมาย 

  

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล