ติดต่อเรา

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
ที่อยู่ 55 หมู่ 3 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร 0811818256 โทรสาร. 0811818256

E-mail : [email protected]

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Facebook Fanpage