ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
ที่อยู่ 55 หมู่ 3 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ 0 5671 3690 โทรสาร 0 5671 3690

E-mail : [email protected]

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล